Cytat_16

„Jeżeliś przyuczył swe ciało do surowego sposobu życia, nie przechwalaj się z tego, ani też, ilekroć pijesz czystą wodę, nie mów o tym przy każdej sposobności, że pijesz czystą wodę. A kiedy znowu zechcesz zaprawiać swe ciało do trudu i znoju, czyńże to dla siebie samego, nie zaś na pokaz” – Epikret „Encheiridion”