Historia zdjęcia cz. 15

Nawiązując do niedawno zamieszczonego cytatu Davida duChemina przedstawiam próbę fotografii opisującej ruch. Panoramowanie (panning) jest jedną z metod pokazania na zdjęciu ruchu i upływającego czasu. To