Jarmarczny Gdańsk

Koniec sierpnia to wspomnienia w Jarmarcznego Gdańska – zdjęcia wybrane z elektronicznej szuflady i te najnowsze